OSOBA KONTAKTOWA 

Rafał Początek

e-mail: rafal@polflor.wroclaw.pl
tel: 501 523 945